Rajapinta – vuoden kuvataiteilijan näyttely

pe 11.08.2023
Näyttely avoinna: 10.8.–28.9.

Näyttely koostuu videoista, still-kuvista, niihin liittyvistä äänimaisemista ja kineettisistä ääniveistoksista. Teokset ovat eräänlaisia tutkielmia äänen tuottamisen tapahtumasta.

”Minua kiinnostaa erityisesti kosketuksen yhteys ääneen. Lähestyn äänen tuottamisen tapahtumaa eräänlaisena esityksenä kahden elementin välisestä vuorovaikutuksesta. Teoksissa tutkitaankin ikään kuin soittamisen rajapintaa; milloin kosketus muuttuu äänen tuottamisesta soittamiseksi. Käsittelen näyttelyssä myös kuuntelemisen tapahtumaa ja äänen vaikutusta nähtyjen ja koettujen tapahtumien tulkintaan.” 
– Mika Kiviniemi

Teoksiin on vaikuttanut J.L. Austinin puheaktiteorian ajatus performatiivisista ilmaisuista ”performatives”. Performatiiviset ilmaisut ovat lauseita, jotka eivät ainoastaan kuvaile todellisuuta, vaan myös vaikuttavat kuvaamaansa todellisuuteen. Lähestyn taideteoksen osana esiintyvää ääntä samankaltaisena ilmiönä, tapahtumana, joka vaikuttaa todellisuutteen muuttaen tapaa, jolla se koetaan.