Oumuska ry – Sääntömääräinen vuosikokous 2014
Aika ma 7.4.2014 klo 18.30
Paikka Oulunsalon kirjaston kokoushuone, Kauppakeskus Kapteeni, 2.krs

Esityslista
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkistajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Esitetään tilinpäätös 2013, vuosikertomus 2013 ja tilintarkastajan/ toiminnantarkastajan lausunto niistä
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. Vahvistetaan a) toimintasuunnitelma vuodelle 2014, b) tulo- ja menoarvio vuodelle 2014 sekä c) liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet 2014 (hallituksen esitys: pidetään jäsenmaksut ennallaan)
8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
9. Valitaan tilintarkastaja/ toiminnantarkastaja ja hänelle varatilintarkastaja
10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Tervetuloa kokoukseen!

 

Oumuska ry, hallitus

Suvi Helanen, puheenjohtaja